Dariusz Gałęzowski

Dariusz Gałęzowski

PKO BP

Dyrektor Biura Departament Wsparcia Informatyki – PKO Bank Polski
Menager z 25 letnie doświadczeniem (w tym 14 lat w branży finansowej). Koncentruję się na efektywności procesów, optymalizacji kosztów i innowacyjności rozwiązań. Dotychczas odpowiadałem za opracowanie i wdrażanie Systemów Informacji Zarządczej oraz Systemów Zarządzania Danymi w tym jakości danych skupiający się na opracowaniu strategii a także jej implementacji w organizacji (#Data Governance, #Architektura Korporacyjna, #Data Science oraz #Data Driven). Aktywnie uczestniczyłem w implementacji wymogów wynikających z Dyrektywy GDPR w PKO BP. Moje doświadczenie obejmuje również funkcjonowania obszarów biznesowych w tym związanych z kontrolingiem, systemem motywacyjnym, budżetowaniem, zamówieniami publicznymi, rozwojem Systemu Informacji Zarządczej, Hurtowni Danych, systemów wsparcia procesów sprawozdawczości obligatoryjnej i wewnętrznej, optymalizacji procesów, zarządzania projektami.