O KONFERENCJI

NOWE OBLICZE ANALITYKI BIZNESOWEJ

Zapraszamy na najważniejsze spotkanie praktyków analityki biznesowej oraz ekspertów zajmujących się zarządzaniem danymi. Konferencja pomoże nabyć słuchaczom niezbędną wiedzę, umożliwiającą doprowadzenie firmy do doskonałości w zarządzaniu wydajnością organizacji. Podczas spotkania wymienimy doświadczenia dotyczące kierunków rozwoju Business Intelligence. Porozmawiamy o tym jak opracować skuteczne metody BI oraz jakie z nich wdrażać dla poprawy jakości pracy danych. Biorąc udział w wydarzeniu nabędziesz merytoryczną wiedzę, dającą szerokie spojrzenie na rynek oraz najnowsze trendy zarządzania danymi. Poznasz również najlepsze praktyki w tym obszarze. Data Science, Machine Learning, Artifical Intelligence czy Data Lakes, to tylko niektóre hasła, wokół których koncentrować się będzie wydarzenie. Wystąpienia wybitnych prelegentów będą gwarancją kompleksowego omówienia najważniejszych aspektów analityki biznesowej i napotykanych problemów zarządzania danymi z wielu perspektyw.

AGENDA

KIERUNKI ROZWOJU ANALITYKI BIZNESOWEJ

9:25-9:30

Rozpoczęcie konferencji

9:30-10:00

Data Vault – co to jest i jakie daje możliwości?

  1. Wstęp o metodykach modelowania danych
  2. Historia Data Vaulta
  3. Architektura Data Vaulta
  4. Przykłady Daty Vaulta

10:00-10:30

DataMesh na Snowflake

DataMesh jest nową koncepcją architektoniczną, która ma na celu rozwiązanie problemów związanych z własnością danych i skalowalnością procesów przetwarzania. Jest to zmiana na poziomie kulturowym, mająca na celu uzyskiwanie trafniejszych wniosków poprzez rozwiązanie problemów związanych z jakością, odkrywaniem i samoobsługą danych. Snowflake Data Cloud to rozwiązanie które wspiera migrację do DataMesh i transformacje na poziomie całego przedsiębiorstwa.

10:30-10:50

Active Intelligence - czy człowiek jest jeszcze potrzebny?

Podczas prezentacji zastanowimy się nad związkiem, który zachodził na przestrzeni lat pomiędzy ludźmi a systemami. Szczególnie w zakresie platform Business Intelligence.

Na początku tego związku oczekiwania człowieka były duże a dostępna wówczas technologia (OLAP) nie była w stanie tym oczekiwaniom sprostać. Ten nieefektywny "związek z rozsądku" jednak trwał, bo nie było innego wyjścia. Jednocześnie człowiek szukał wyjścia z tego impasu. Tak powstała druga generacja systemów BI (Data Discovery) - przyjazna dla człowieka, spełniająca wszystkie jego potrzeby i nie narzucająca mu żadnych ograniczeń. Istna sielanka - z punktu widzenia człowieka.

Mamy jednak rok 2021 i to dobry moment na pytanie - czy to człowiek nie staje się teraz ograniczeniem dla technologii? Może czas znów poszukać bardziej optymalnych rozwiązań?

Podczas live demo pokażę, jak koncepcja Active Intelligence może wypierać człowieka z procesu podejmowania decyzji i jak może wykonywać zadania szybciej i efektywniej niż człowiek.

10:50-11:00

Przerwa

11:00-11:30

Skuteczny controlling procesów

W wystąpieniu przybliżę perspektywę skutecznego controllingu procesów na przykładzie cyfrowych rozwiązań i metod analitycznych wykorzystywanych przez Firmę Alcon.

Wystąpienie składać się będzie z trzech części.

W części pierwszej skrótowo przybliżę charakter i złożoność problemu procesu RPA- Regulatory Product Asortyment tzw. Punktu kontrolnego w SAP przed sprzedażą produktu leczniczego lub wyrobu medycznego do krajów docelowych

W części drugiej scharakteryzuję narzędzia, założenia i metodykę automatycznej kontroli.

1) Qlik sense jak platforma kontrolingowa procesu.

W części trzeciej nawiążę do ważnej roli jakim jest komunikacji i przedstawienie wyników kontroli procesu.

2) Nprinting – BOT jako wsparcie komunikacji i przedstawienia wyników kontroli procesu.

11:30-12:00

Jarosław Żeliński
Jarosław Żeliński

IT Consulting

Metadane - czyli jak odnaleźć informacje w BigData?

Kluczowym problemem w świecie zarządzania wiedzą nie jest zbieranie danych, problemem jest późniejsze docieranie do nich. To problem magazynowania: zbieranie przedmiotów i składowanie ich na strychu lub w piwnicy jest proste, problemem jest ich późniejsze odszukanie. Dane strukturalne (uporządkowane) stanowią dzisiaj mniej niż 20% całości zbieranych i przetwarzanych danych (przypominam, że dane to to co zapisano, informacja to to co z tego rozumie człowiek). Dlatego coraz częściej mówimy o dokumentach i plikach, a coraz rzadziej o "danych i formularzach". Okazuje się, że zaczyna być przydatna "stara wiedza" bibliotekarzy i archiwistów... Co to jest "information science" i czym są metadane...

12:00-12:10

Przerwa

12:10-12:40

Big Data + Wykorzystanie Data Science w biznesie – najlepsze praktyki

Popularność zastosowań Machine Learning (ML) stale rośnie. Systemy rekomendacji, analiza strumienia video, wykrywanie transakcji podejrzanych, czy nawet chat boot`y to przykłady takich zastosowań. Jeszcze niedawno była to domena dużych, bogatych korporacji, teraz nawet małe i średnie firmy są zainteresowane takimi rozwiązaniami. Jak zatem zacząć swoją podróż w obszary ML? Propozycja, którą omówię na swoim wykładzie to wykorzystanie technologii i usług udostępnianych w chmurze obliczeniowej. Pokażę przykłady dwóch rozwiązań ML, do zastosowania “od zaraz”. Przykłady dwóch architektury objaśniających, jak zbudować działające rozwiązanie z gotowych usług udostępnianych przez chmurę GCP bez martwienia się o zasoby sprzętowe łącznie z przykładami kodów w językach: SQL i Python. Wykład to odpowiedź na pytanie - co potrzeba aby samodzielnie zacząć budować i rozwijać swoje algorytmy z obszaru Machine Learning i sztucznej inteligencji.

12:40-13:10

Modelowanie atrybucji konwersji oparte o dane

1. Czym jest atrybucja konwersji?

2. Typy modeli atrybucji?

3. Modelowanie atrybucji data-driven oparte o Łańcuchy Markova.

4. Jakich technologii używać, aby zbudować własny model?

13:10-13:40

BI w chmurze Qlika = przesyłanie danych + obawy o bezpieczeństwo danych + przepływ danych

Zgodnie z obecnymi trendami, coraz więcej danych z lokalnych serwerów jest przenoszonych do chmurowych centrów danych. Narzędzia do analizy danych, naturalnie także muszą podążać w tym kierunku. Firma Qlik wraz ze swoją platformą Qlik Sense Enterprise w formule SaaS (Software as a Service, oprogramowanie jako usługa) oferuje środowisko do bezpiecznego i efektywnego wizualizowania danych i nie tylko. Można się w tym momencie zastanowić: „Zaraz, ale przecież nie wszystkie dane można przenieść do chmury!”. Oczywiście to stwierdzenie jest jak najbardziej poprawne, ale na to też jest rozwiązanie. Wspólnie przyjrzymy się temu zagadnieniu dokładniej na prelekcji „BI w chmurze Qlika = przesyłanie danych (Qlik DataTransfer) + obawy o bezpieczeństwo danych (Qlik Forts) + przepływ danych (Qlik Automation)”.

13:40

Zakończenie konferencji

PARTNERZY

Liderzy rynku są z nami

Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor

WEŹ UDZIAŁ W SPOTKANIU JEŚLI

  • Wydarzenia, w których dotychczas brałeś udział, nie wniosły nic nowego do Twojej codzienności zarządzania i analizy danych
  • Chcesz na nowo zdefiniować takie zagadnienia jak: Performance Management, Data Lakes, Artifical Intelligence
  • Zamierzasz podjąć wyzwanie i wziąć udział w pełnym wiedzy oraz wartościowym merytorycznie dniu
  • Chcesz rozwiązać swój case na żywo i uzyskać rekomendacje największych ekspertów w obszarze analityki biznesowych danych
  • Chcesz wziąć udział w niepowtarzalnej dyskusji o poprawie wydajności organizacji
  • Chcesz spotkać osoby ze swojego środowiska, wymienić się doświadczeniami i pozyskać cenne kontakty biznesowe

REJESTRACJA / CHCĘ TAM BYĆ


Chcesz wiedzieć więcej na temat najważniejszych aspektów Business Intelligence?
Weź bezpłatny udział w konferencji i bądź na bieżąco!

Udział jest płatny dla przedstawicieli firm IT, technologicznych oraz oferujących rozwiązania konkurencyjne względem tematyki konferencji i wynosi 999zł netto.
Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyny.
Ze względu na sprawy organizacyjne, osoby, które nie odwołają swojego zgłoszenia do dnia 03.12.2021 i nie wezmą udziału w konferencji, będą obciążone opłatą manipulacyjną w wysokości 100 PLN + VAT. W przypadku rejestracji napływających po terminie możliwości bezpłatnej rezygnacji, osoby które nie będą mogły uczestniczyć w wydarzeniu także zostaną obciążone opłatą manipulacyjną w wysokości 100 PLN +VAT (opłata nie dotyczy osób, które wydelegują w swoim imieniu zastępstwo do udziału w wydarzeniu).

Wyrażam zgodę na informowanie o wydarzeniach organizowanych przez ITDB Sp. z o.o.
Wyrażam zgodę na udostępnienie danych i otrzymywanie informacji handlowych od partnerów wydarzenia.
Oświadczam, że zapoznałem/am się z polityką prywatności i akceptuję jej treść.

Wszystkie zgody, o które prosimy, są dobrowolne.
Administratorem danych jest ITDB Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Ryżowa 49. Dane przetwarzane są w celu zgodnym z treścią udzielonej zgody, do czasu jej cofnięcia. ITDB Sp. z o.o. ma prawo przetwarzać informacje o tym, że udzieliłaś/eś zgody oraz kiedy została cofnięta, przez okres przewidziany przepisami prawa, na potrzeby rozstrzygania ewentualnych sporów i dochodzenia roszczeń. Masz prawo cofnąć zgodę w każdym czasie, dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Masz prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego lub przeniesienia danych. Informacje handlowe (oferty oraz informacje o usługach) będą przesyłane przy użyciu telefonu lub poczty e-mail, do czasu cofnięcia zgody.

DO UDZIAŁU ZAPRASZAMY

• Prezesów i Członków Zarządu,

• Dyrektorów Generalnych i Zarządzających,

• CIO, Dyrektorów, Kierowników oraz Managerów działów informatycznych oraz technologii,

• Liderów oraz Managerów Business Intelligence,

• Dyrektorów zarządzania wydajnością,

• Kierowników projektów,

• Dyrektorów ds. strategii i rozwoju,

• Reprezentantów departamentu Business Development,

• Managerów i administratorów hurtowni danych,

• Analityków biznesowych,

• Dyrektorów, Kierowników i Managerów ds. operacyjnych,

• Dyrektorów finansowych

OPINIE