O KONFERENCJI

NOWE OBLICZE ANALITYKI BIZNESOWEJ

Zapraszamy na najważniejsze spotkanie praktyków analityki biznesowej oraz ekspertów zajmujących się zarządzaniem danymi. Konferencja pomoże nabyć słuchaczom niezbędną wiedzę, umożliwiającą doprowadzenie firmy do doskonałości w zarządzaniu wydajnością organizacji. Podczas spotkania wymienimy doświadczenia dotyczące kierunków rozwoju Business Intelligence. Porozmawiamy o tym jak opracować skuteczne metody BI oraz jakie z nich wdrażać dla poprawy jakości pracy danych. Biorąc udział w wydarzeniu nabędziesz merytoryczną wiedzę, dającą szerokie spojrzenie na rynek oraz najnowsze trendy zarządzania danymi. Poznasz również najlepsze praktyki w tym obszarze. Data Science, Machine Learning, Artifical Intelligence czy Data Lakes, to tylko niektóre hasła, wokół których koncentrować się będzie wydarzenie. Wystąpienia wybitnych prelegentów będą gwarancją kompleksowego omówienia najważniejszych aspektów analityki biznesowej i napotykanych problemów zarządzania danymi z wielu perspektyw.

ZAREJESTRUJ SIĘ WIĘCEJ O WYDARZENIU

Prelegenci

Marcin Chołuj

Marcin Chołuj

Bird & Bird Szepietowski i wspólnicy sp.k.

AGENDA

KIERUNKI ROZWOJU ANALITYKI BIZNESOWEJ

08:30 -9:30

Rejestracja

9:30-10:00

Zastosowania Data Science w sektorze farmaceutycznym

Zaawansowana analiza danych w postaci algorytmów uczenia maszynowego, przetwarzania języka naturalnego czy internetu rzeczy jest obecnie szeroko stosowana w branży farmaceutycznej. Podczas wystąpienia zostaną zaprezentowane obszary jej najczęstszego wykorzystania w tym sektorze.

10:00-10:30

Trendy w Business Intelligence, a w tym w raportowaniu danych

Zalew informacji i wymagania co do coraz szybszego podejmowania decyzji, to niewątpliwa domena ostatnich lat. Tym lepsze są nasze decyzje, im szybciej jesteśmy w stanie przetworzyć duże ilości danych i w oparciu o nie podjąć właściwe działania. W tym celu producenci oprogramowania, w tym także dostawcy rozwiązań chmury publicznej, udostępniają szeroką gamę rozwiązań służących raportowaniu danych. Powstaje jednak pytanie, nad czym warto się skupić, w celu osiągnięcia przewagi konkurencyjnej. Bazując na doświadczeniach pozyskanych we współpracy z firmami dla których mamy możliwość realizacji projektów, oraz nieustannej analizy rynku, w trakcie wykładu chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na najważniejsze trendy BI na rok 2019.

10:30-10:50

Przerwa kawowa

10:50-11:20

Zastosowanie Machine Learning w optymalizacji kluczowych procesów na przykładzie firm windykacyjnych

Na przykładzie firm windykacyjnych i na podstawie wieloletniego doświadczenia w tym obszarze, przedstawię na czym polega zastosowanie metod Machine Learning (ML) do optymalizacji kluczowych procesów. Dodatkowo, pokażę, jakie elementy stanowią istotną trudność w praktycznym ML. Choć pokazane na przykładzie branży windykacyjnej, przedstawione wyzwania oraz sposób ich zaadresowania mają charakter ogólny i pojawiają się w innych obszarach biznesowych.

11:20-11:50

Zarządzanie danymi oraz ich jakością - jak budować kulturę organizacyjną w zakresie dbałości o jakość danych?

Wymagania stawiane przed nowoczesną organizacją, organizacją przygotowującą się lub wdrażającą zmiany strukturalne związane z transformacją cyfrową, „zwinną” metodyką realizacji projektów, inicjatyw czy też elementów sztucznej inteligencji potrzebuje fundamentu, potrzebuje oparcia na wiarygodnych danych. Także szybko zmieniające się otoczenie rynkowe wymusza na organizacjach ciągłą optymalizację procesów oraz ich przyspieszanie. Wynika to z konieczności przyspieszenia podejmowania decyzji, decyzji opartych na faktycznych zdarzeniach biznesowych oraz odpowiadających na oczekiwania klientów. Aby podejmować świadome, trafne decyzje każda organizacja musi posiadać dane o odpowiednim poziomie użyteczności. Podczas rozmową poświęcimy czas na tym jak zbudować proces zarządzania jakością danych opierając się na pracownikach, opierając się na zmianach kreujących kulturę organizacyjną dbającą o wysoką jakość danych.

11:50-12:10

Przerwa kawowa

12:10-12:40

Marcin Chołuj
Marcin Chołuj

Bird & Bird Szepietowski i wspólnicy sp.k.

Data breach – jak przeżyć pierwsze 72 godziny po incydencie?

Szybka i prawidłowa reakcja na incydenty związane z bezpieczeństwem i poufnością danych ma ogromne znaczenie z punktu widzenia bezpieczeństwa organizacji, zarówno pod kątem biznesowym, jak i RODO. Administratorzy danych osobowych zobowiązani są podjąć przede wszystkim niezbędne środki zapobiegawcze lub minimalizujące negatywne skutki incydentu dla osób, których dane dotyczą. W przypadku części incydentów, RODO nakłada na administratora dodatkowy obowiązek zawiadomienia organu nadzorczego (PUODO) o ich wystąpieniu, a w pewnych przypadkach także obowiązek powiadomienia osób fizycznych, których dane obejmował incydent. Podczas konferencji omówimy, jak prawidłowo wypełnić nałożone na Administratorów obowiązki i dochować 72-godzinnego terminu na dokonanie zgłoszenia. Podpowiemy również na jakie aspekty zwrócić uwagę opracowując wewnętrzne procedury.

12:40-13:10

Data Warehouse vs. Data Lakes

Czy Data Lake jest w stanie zastąpić hurtownię danych? Czy nieustrtukryzowane ale dostępne od ręki informacje mogą konkurować z zorganizowanym modelem danych? Jak nie utonąć w jeziorze informacji: Koncepcja współistnienia Data Lake i hurtowni oraz korzyści płynące z jej zastosowania.

13:10

Losowanie nagród i zakończenie konferencji

PARTNERZY

Liderzy rynku są z nami

Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor

WEŹ UDZIAŁ W SPOTKANIU JEŚLI

  • Wydarzenia, w których dotychczas brałeś udział, nie wniosły nic nowego do Twojej codzienności zarządzania i analizy danych
  • Chcesz na nowo zdefiniować takie zagadnienia jak: Performance Management, Data Lakes, Artifical Intelligence
  • Zamierzasz podjąć wyzwanie i wziąć udział w pełnym wiedzy oraz wartościowym merytorycznie dniu
  • Chcesz rozwiązać swój case na żywo i uzyskać rekomendacje największych ekspertów w obszarze analityki biznesowych danych
  • Chcesz wziąć udział w niepowtarzalnej dyskusji o poprawie wydajności organizacji
  • Chcesz spotkać osoby ze swojego środowiska, wymienić się doświadczeniami i pozyskać cenne kontakty biznesowe

REJESTRACJA / chcę tam być

Chcesz być na bieżąco ze wszystkimi, najważniejszymi trendami w obszarze analityki biznesowej?

Weź bezpłatny udział w konferencji!

Udział jest płatny dla przedstawicieli firm IT, technologicznych oraz oferujących rozwiązania konkurencyjne względem tematyki konferencji i wynosi 999 zł netto.
Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyny.
Ze względu na sprawy organizacyjne, osoby, które nie odwołają swojego zgłoszenia do dnia 14.06.2019 i nie wezmą udziału w konferencji, będą obciążone opłatą manipulacyjną w wysokości 50 PLN + VAT. W przypadku rejestracji napływających po terminie możliwości bezpłatnej rezygnacji, osoby które nie będą mogły uczestniczyć w wydarzeniu także zostaną obciążone opłatą manipulacyjną w wysokości 50 PLN +VAT (opłata nie dotyczy osób, które wydelegują w swoim imieniu zastępstwo do udziału w wydarzeniu).

Wyrażam zgodę na informowanie o wydarzeniach organizowanych przez Innovative Group sp. z o.o.
Wyrażam zgodę na udostępnienie danych i otrzymywanie informacji handlowych od partnerów konferencji.
Oświadczam, że zapoznałem się z polityką prywatności i akceptuję jej treść.
Wszystkie zgody, o które prosimy, są dobrowolne.
Administratorem danych jest Innovative Group sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Ryżowa 49. Dane przetwarzane są w celu zgodnym z treścią udzielonej zgody, do czasu jej cofnięcia. Innovative Group sp. z o.o. ma prawo przetwarzać informacje o tym, że udzieliłaś/eś zgody oraz kiedy została cofnięta, przez okres przewidziany przepisami prawa, na potrzeby rozstrzygania ewentualnych sporów i dochodzenia roszczeń. Masz prawo cofnąć zgodę w każdym czasie, dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Masz prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego lub przeniesienia danych. Informacje handlowe (oferty oraz informacje o usługach) będą przesyłane przy użyciu telefonu lub poczty e-mail, do czasu cofnięcia zgody.DO UDZIAŁU ZAPRASZAMY

• Prezesów i Członków Zarządu,

• Dyrektorów Generalnych i Zarządzających,

• CIO, Dyrektorów, Kierowników oraz Managerów działów informatycznych oraz technologii,

• Liderów oraz Managerów Business Intelligence,

• Dyrektorów zarządzania wydajnością,

• Kierowników projektów,

• Dyrektorów ds. strategii i rozwoju,

• Reprezentantów departamentu Business Development,

• Managerów i administratorów hurtowni danych,

• Analityków biznesowych,

• Dyrektorów, Kierowników i Managerów ds. operacyjnych,

• Dyrektorów finansowych

OPINIE

GOLDEN FLOOR PLAZA
Piętro XV sala 3
Al. Jerozolimskie 123A
Warszawa