Witold Kilijański

Witold Kilijański

New Data Labs

Prezes i współwłaściciel NewDataLabs, od 1995 zajmuje się oprogramowaniem dla przedsiębiorstw, absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Pasjonat technologii służących do analizy Big Data. Autor wielu artykułów ukazujących się w mediach fachowych (przede wszystkim Controlling i Zarządzanie).

Linkedin: https://pl.linkedin.com/in/witold-kilijanski