Paweł Zawistowski

Paweł Zawistowski

Adform, Instytut Informatyki, Politechnika Warszawska

Adiunkt na wydziale EiTI Politechniki Warszawskiej i Lead Data Scientist w Adform. Interesuje
się praktycznymi zastosowaniami technik modelowania danych i sztucznej inteligencji do
rozwiązywania zadań badawczych i biznesowych. Na co dzień zajmuje się rozwojem algorytmów sztucznej inteligencji i wdrażaniem ich w obszarze Programmatic Advertising.