O KONFERENCJI

NOWE OBLICZE ANALITYKI BIZNESOWEJ

Zapraszamy na najważniejsze spotkanie praktyków analityki biznesowej oraz ekspertów zajmujących się zarządzaniem danymi. Konferencja pomoże nabyć słuchaczom niezbędną wiedzę, umożliwiającą doprowadzenie firmy do doskonałości w zarządzaniu wydajnością organizacji. Podczas spotkania wymienimy doświadczenia dotyczące kierunków rozwoju Business Intelligence. Porozmawiamy o tym jak opracować skuteczne metody BI oraz jakie z nich wdrażać dla poprawy jakości pracy danych. Biorąc udział w wydarzeniu nabędziesz merytoryczną wiedzę, dającą szerokie spojrzenie na rynek oraz najnowsze trendy zarządzania danymi. Poznasz również najlepsze praktyki w tym obszarze. Data Science, Machine Learning, Artifical Intelligence czy Data Lakes, to tylko niektóre hasła, wokół których koncentrować się będzie wydarzenie. Wystąpienia wybitnych prelegentów będą gwarancją kompleksowego omówienia najważniejszych aspektów analityki biznesowej i napotykanych problemów zarządzania danymi z wielu perspektyw.

AGENDA

KIERUNKI ROZWOJU ANALITYKI BIZNESOWEJ

9:25-9:30

Rozpoczęcie konferencji

9:30-10:00

Łucja Sławianowska
Łucja Sławianowska

Oriflame Cosmetics

Dane w służbie komercyjnych celów organizacji - kultura danocentryczna

10:00-10:30

Wystąpienie zarezerwowane

10:30-11:00

Jak wyjść z długu analitycznego?

  • Jakie błędy mogą się pojawić i jaki ich unikać?
  • Dlaczego modele Machine Learning mogą służyć jako audyt danych?

11:00-11:10

Przerwa

11:10-11:40

Artificial Inteligence Act. Rewolucja w regulacji algorytmów

Projekt rozporządzenia w sprawie sztucznej inteligencji jest pierwszą na świecie inicjatywą, która zakłada ramy prawne dla sztucznej inteligencji (AI). W projekcie założono – podobnie jak w RODO - podejście oparte na ryzyku zgodnie z zasadą „im większe ryzyko związane z AI, tym surowsza regulacja”. Zakłada się także bardzo wysokie kary za nieprzestrzeganie tej regulacji – do 6 % całkowitego rocznego światowego obrotu za poprzedni rok budżetowy. Jak rozporządzenie ws. sztucznej inteligencji zmieni podejście do projektowania AI? Jakie nowe obowiązki zostaną nałożone na software house’y i właścicieli AI? Na to i inne pytania postaram się odpowiedzieć podczas wystąpienia.

11:40-12:10

Wystąpienie Partnera

12:10-12:40

Self Service Analytics na przykładzie Power BI

12:40-12:50

Przerwa

12:50-13:20

Big Data + Wykorzystanie Data Science w biznesie – najlepsze praktyki

13:20-13:50

Jarosław Żeliński
Jarosław Żeliński

IT Consulting

Model systemu ze sprzężeniem zwrotnym, z pamięcią czyli: Czy proces biznesowy może być inteligentny?

1. BigData jako skład wiedzy

2. Dwa słowa o inteligencji i o sztucznej inteligencji

3. Proces biznesowy: gdzie tu jest miejsce na inteligencję?

4. Jak implementować inteligencję w EOD/WorkFlow czyli model sprzężenia zwrotnego z pamięcią.

13:50

Zakończenie konferencji

PARTNERZY

Liderzy rynku są z nami

Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor

WEŹ UDZIAŁ W SPOTKANIU JEŚLI

  • Wydarzenia, w których dotychczas brałeś udział, nie wniosły nic nowego do Twojej codzienności zarządzania i analizy danych
  • Chcesz na nowo zdefiniować takie zagadnienia jak: Performance Management, Data Lakes, Artifical Intelligence
  • Zamierzasz podjąć wyzwanie i wziąć udział w pełnym wiedzy oraz wartościowym merytorycznie dniu
  • Chcesz rozwiązać swój case na żywo i uzyskać rekomendacje największych ekspertów w obszarze analityki biznesowych danych
  • Chcesz wziąć udział w niepowtarzalnej dyskusji o poprawie wydajności organizacji
  • Chcesz spotkać osoby ze swojego środowiska, wymienić się doświadczeniami i pozyskać cenne kontakty biznesowe

REJESTRACJA / CHCĘ TAM BYĆ


Chcesz wiedzieć więcej na temat najważniejszych aspektów Business Intelligence?
Weź bezpłatny udział w konferencji i bądź na bieżąco!

Udział jest płatny dla przedstawicieli firm IT, technologicznych oraz oferujących rozwiązania konkurencyjne względem tematyki konferencji i wynosi 999zł netto.
Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyny.
Ze względu na sprawy organizacyjne, osoby, które nie odwołają swojego zgłoszenia do dnia 01.06.2021 i nie wezmą udziału w konferencji, będą obciążone opłatą manipulacyjną w wysokości 100 PLN + VAT. W przypadku rejestracji napływających po terminie możliwości bezpłatnej rezygnacji, osoby które nie będą mogły uczestniczyć w wydarzeniu także zostaną obciążone opłatą manipulacyjną w wysokości 100 PLN +VAT (opłata nie dotyczy osób, które wydelegują w swoim imieniu zastępstwo do udziału w wydarzeniu).

Wyrażam zgodę na informowanie o wydarzeniach organizowanych przez ITDB Sp. z o.o.
Wyrażam zgodę na udostępnienie danych i otrzymywanie informacji handlowych od partnerów wydarzenia.
Oświadczam, że zapoznałem/am się z polityką prywatności i akceptuję jej treść.

Wszystkie zgody, o które prosimy, są dobrowolne.
Administratorem danych jest ITDB Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Ryżowa 49. Dane przetwarzane są w celu zgodnym z treścią udzielonej zgody, do czasu jej cofnięcia. ITDB Sp. z o.o. ma prawo przetwarzać informacje o tym, że udzieliłaś/eś zgody oraz kiedy została cofnięta, przez okres przewidziany przepisami prawa, na potrzeby rozstrzygania ewentualnych sporów i dochodzenia roszczeń. Masz prawo cofnąć zgodę w każdym czasie, dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Masz prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego lub przeniesienia danych. Informacje handlowe (oferty oraz informacje o usługach) będą przesyłane przy użyciu telefonu lub poczty e-mail, do czasu cofnięcia zgody.

DO UDZIAŁU ZAPRASZAMY

• Prezesów i Członków Zarządu,

• Dyrektorów Generalnych i Zarządzających,

• CIO, Dyrektorów, Kierowników oraz Managerów działów informatycznych oraz technologii,

• Liderów oraz Managerów Business Intelligence,

• Dyrektorów zarządzania wydajnością,

• Kierowników projektów,

• Dyrektorów ds. strategii i rozwoju,

• Reprezentantów departamentu Business Development,

• Managerów i administratorów hurtowni danych,

• Analityków biznesowych,

• Dyrektorów, Kierowników i Managerów ds. operacyjnych,

• Dyrektorów finansowych

OPINIE