Przemysław Szufel – BI TRENDS 2018

Przemysław Szufel

Przemysław Szufel

Szkoła Główna Handlowa

Dr Przemysław Szufel jest adiunktem w Zakładzie Wspomagania i Analizy Decyzji w Szkole Głównej Handlowej. Specjalizuje się w stosowaniu metod i narzędzi uczenia maszynowego (machine learning), głębokich sieci neuronowych (deep learning), analizy dużych zbiorów danych (big data) oraz symulacji w optymalizacji procesów w przedsiębiorstwach. Tworzy narzędzia i algorytmy do optymalizacji efektywności kosztowej procesów gromadzenia i analizy dużych zbiorów danych w chmurze  obliczeniowej (cloud computing). Posiada doświadczenie w dostarczaniu narzędzi do przetwarzania danych oraz machine learning dla firm z sektora telekomunikacyjnego, finansowego oraz instytucji publicznych. Jest również współzałożycielem startupu bidelastic.com specjalizującego się w optymalizacji kosztów przetwarzania danych i obliczeń w chmurze.