Już wkrótce...

AGENDA

8:30-9:30
REJESTRACJA

9:30-10:00
Jak chronić duże ilości danych przed wyciekaniem na zewnątrz
Staroń & Partners
Prelegent: Piotr Staroń
Opis prelekcji:
W rozwiniętym społeczeństwie informatycznym, dokumenty i informacje przechowywane są przede wszystkim w formie cyfrowej. Dla firm działających globalnie, zagrożenie „wycieku” danych wiąże się z wieloma aspektami. Podczas wystąpienia zostaną przedstawione następujące zagadnienia:
– odpowiedzialność prawna firm,
– obostrzenia dotyczące bezpiecznego zarządzania i przechowywania informacji w przedsiębiorstwie,
– przykładowe postępowanie w przypadku wycieku danych.
Powyższe aspekty zostaną omówione w przystępny sposób w oparciu o najciekawsze przykłady.

10:00-10:30
ANALITYKA DANYCH W ŚRODOWISKU HADOOP
Querona
Prelegent: Piotr Czarnas
Opis prelekcji:
– RAPORTOWANIE AD-HOC
– ŁADOWANIE DANYCH DO HADOOP
– ZASTOSOWANIE SILNIKA APACHE SPARK
– BUDOWANIE WSPÓŁDZIELONYCH MODELI DANYCH

10:30-10:35
PANEL WYSTAWCÓW

10:35-10:55
PRZERWA KAWOWA

10:55-11:20
Bring your Data live with Tableau!
Astrafox Sp. z o. o.
Prelegent: Piotr Reszka
Opis prelekcji:
Visual Data Science to jedna z najważniejszych technologii XXI wieku związana z BI i raportowaniem. Wzrok jest najpotężniejszym zmysłem człowieka, jak połączyć to z Data Science? Dlaczego zbiór słupków, linii, kolorów, kształtów jest tak zaskakująco skuteczny w odkrywaniu i rozumieniu danych? Jak płynna interakcja z wizualizacją danych zwielokrotnia nasze możliwości analizy i prowokuje do dalszych pytań? Poznaj Tableau – nowoczesne narzędzie Visual Data Science pozwalające szybko i łatwo znaleźć prawidłową odpowiedź w danych.

11:20-11:45
Informacja? Wniosek! Jak dostrzec informacje ukryte w bazach danych i pozwolić im mówić aby szybko wyciągnąć wnioski
Qlik
Prelegent: Piotr Kowal
Opis prelekcji:
Dane są wszędzie. Dane są różnorodne. Ich ilość przyrasta w tempie wykładniczym. Budujemy kolejne magazyny dla nich. Pracujemy nad efektywnością procesów integracji danych. Inwestujemy w repozytoria Big Data…
Jednak, czy sam fakt posiadania ogromnych i zróżnicowanych zbiorów danych przynosi naszej organizacji korzyści? Czy wielkość liczona w milionach lub terabajtach wpływa na sukces, jaki odnosi właściciel danych? Czy dane przekładają się na wnioski biznesowe, które kierują firmę we właściwym kierunku?
Na tej sesji zobaczycie Państwo jak w praktyce możliwe jest połączenie danych z wielu systemów, w tym Big Data, aby móc wyciągnąć wnioski, które pomogą podejmować lepsze decyzje biznesowe, we wszystkim co robimy, na każdym szczeblu organizacji.

11:45-12:05
PRZERWA KAWOWA

12:05-12:45
Nowoczesne narzędzia prognostyczne. Prognozowanie w R.
QuantUp
Prelegent: dr inż. Artur Suchwałko
Opis prelekcji:
Bardzo często spotykamy się z potrzebą prognozowania. Przykłady to prognozowanie sprzedaży produktów czy przewidywanie zapotrzebowania na energię. W klasycznym podejściu do prognozowania nawet dobór modelu prognostycznego odbywał się ręcznie, z wykorzystaniem doświadczenia analityka. Wraz z rozwojem narzędzi analitycznych, prognozowanie można coraz bardziej automatyzować i stosować coraz bardziej zaawansowane metody uzyskując lepsze rezultaty.
Celem prezentacji jest przedstawienie nowoczesnych narzędzi prognozowania wielkości zależnych od czasu (czyli szeregów czasowych) oraz sposobów ich użycia w R. Wśród tych narzędzi są metody automatycznego doboru optymalnego modelu, uwzględnienie wielu sezonowości, prognozowanie z wykorzystaniem regresji nieliniowej, sieci neuronowych czy prognozowanie całej hierarchii szeregów. Zaprezentuję też krótkie przykłady korzystające z darmowego systemu statystycznego R. R to język programowania wyposażony w tysiące bibliotek zawierających funkcje do analizy danych i modelowania. Jest on stosowany powszechnie i wypiera rozwiązania komercyjne.

12:45
LOSOWANIE NAGRÓD I ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI
SPONSORZY
FUNDATORZY NAGRÓD
WSPÓŁPRACA MERYTORYCZNA
PATRONI MEDIALNI


ORGANIZATOR